grasduinen doorheen frie's werken

algemene info

Frie Hardeman volgde artistieke opleidingen in de Stedelijke Academiën van Ieper en Kortrijk. Textiele kunst, monumentale kunst en schilderkunst boetseerden vrijblijvend haar creatieve geest.

De grote variatie in haar huidig oeuvre centreert zich rond een drietal belangrijke thema’s.

De “grijzen”, veelal op paneel, geven uitgebreid expressie aan de menselijke eenzaamheid. Een mixt van textiele afbakening tot individualiserende ‘hokkenmaatschappij’ met sober grijskoloriet en een grote creatieve diversiteit aan materialen spiegelt onszelf met onszelf.

Bruin geaccentueerde werken op doek  met origineel sterke papierstructuur, confronteren ons met onze aarde in degradatie, vierkant draaiend maar met een blijvende knipoog naar haar oorspronkelijke rondingen. Geabstraheerd-getormenteerde landschappen sluiten hierbij aan.

Wonen in een landelijke omgeving inspireert hardnekkig tot intens kleurrijke doeken over zichtbare onderwerpen die we niet zien … uitvergrotend detailkijken

Alle werken compacteren een opmerkelijk eigen-zinnige structuur met sober of uitgesproken koloriet tot niet-vrijblijvende nadenk-thema’s.

Er zijn ook heel wat werken die niet in een of ander thema zijn onder te brengen.

--------------------------------------------

Frie Hardeman followed several academic courses.  Her artistic work contains strong themes as the human solitude, our earth in decadence, abstract landscapes and natural details of our daily environment.   Her works shows a strong combination of an original structure with sober or hard colouring to themes for thinking.

--------------------------------------------------

 Frie Hardeman  a suivi différentes formations artistiques .  Son œuvre artistique développe des thèmes forts tels que la solitude humaine, notre terre en décadence, des paysages  abstraits et des détails organiques de la nature ordinaire. L’ œuvre nous montre une combinaison forte d’une forme originale avec  une coloration modérée ou claire qui nous donne à réfléchir.